EESTI

VAHUR KIVISTIK

Juhtivpartner, vandeadvokaat

Keeled
Eesti, inglise, vene

Eriala valdkonnad
Haldusõigus, karistusõigus, kohtuvaidlused, maksuõigus, äriõigus

Haridus
Tartu Riiklik Ülikool, õigusteaduskond (1986)

Töökogemus
Advokaadibüroo HansaLaw alates 2004
Maksuameti peadirektori asetäitja, Juriidilise osakonna juhataja (1998 – 2003)
Politseiamet (1986 – 1998)

Liikmelisus
Eesti Advokatuur (2005)

JÜRI LEPPIK

Partner, Vandeadvokaat

Keeled
Eesti, saksa, vene

Eriala valdkonnad
Karistusõigus, avalik õigus, võlaõigus, äriõigus, kohtumenetlus ja vaidluste lahendamine

Haridus
Tartu Ülikool, õigusteaduskond (1991)

Töökogemus
Advokaadibüroo HansaLaw alates 2020
Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid, vandeadvokaat (1997-2020)
Advokaadibüroo Aivar Pilv, vandeadvokaat (1995-1997)
Vanalinna Advokaadibüroo, advokaat (1991-1995)
Tallinna II Õigusnõuandla, stažöör (1991)

Liikmelisus
Eesti Advokatuur (1992), juhatuse liige 2004-2016

GERLY KASK

Partner, vandeadvokaat

Keeled
Eesti, inglise, vene

Eriala valdkonnad
Haldusõigus, lepinguõigus, äriühinguõigus, kohtuvaidlused, maksuõigus

Haridus
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond Tallinnas, mag iur (2010)
Õigusinstituut, Õigusteaduskond, BA (1999)

Töökogemus
Advokaadibüroo HansaLaw alates 2011
Advokaadibüroo Concordia (2008-2010)
Maksu-ja Tolliameti Põhja maksu-ja tollikeskuse õigusabi talituse juhataja (2004-2008)
Harju Maksuamet, juriidilise ja sissenõudmise osakonna juhataja (2002-2004)
Harju Maksuamet, vanemjurist (2001-2002)
Sideamet, jurist (2000-2001)

Liikmelisus
Eesti Advokatuur (2009)
International Fiscal Association Eesti

ANDRES PAST

Partner, vandeadvokaat

Keeled
Eesti, inglise, vene

Eriala valdkonnad
Tsiviilõigus, Tsiviilkohtumenetlus, Vahekohtumenetlus (kohtunik)

Haridus
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond (1985)

Töökogemus
Advokaadibüroo HansaLaw alates 2018
Vandeadvokaat advokaadibüroodes ja kohtunik alates 1985

Liikmelisus
Eesti Advokatuur (1985), v.a sõjaväeteenistus (1987-1988), avalike teenuste osutamine, kohtunik (1990-1992), ettevõtte jurist (1992-1994)

TÕNU TUULAS

Partner, Vandeadvokaat

Keeled
Eesti, inglise, vene, soome

Eriala valdkonnad
Võlaõigus, äriõigus, tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus, halduskohtumenetlus, rahvusvaheline eraõigus, piiriülesed õigusküsimused ja vaidlused, karistusõigus, kriminaalmenetlus

Haridus
Tartu Ülikool, õigusteaduskond (1991)

Töökogemus
Advokaadibüroo HansaLaw alates 2020
Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid, vandeadvokaat (1997-2020)
Õigusbüroo Orav, Tuulas ja Vajak, jurist (1993-1997)

Liikmelisus
Eesti Advokatuur (1997)
MTÜ Eesti Jäähokiliit juhatuse liige ja distsiplinaarkomisjoni esimees (2013–2019)

MARIO ROSENTAU

Vandeadvokaat, dr jur

Keeled
Eesti, inglise, vene, soome

Eriala valdkonnad
IT-õigus, autoriõigus, muu intellektuaalomandi õigus, lepinguõigus (töövõtu-, käsundi-, müügi-, rendi- ja kompromissilepingud)

Haridus
Tartu Ülikooli õigusteaduskond (1986)
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna filosoofiaosakond, M.A. (filosoofias) (1998)
Tartu Ülikooli õigusteaduskond, doctor iuris (2004)

Töökogemus
Õiguskantsleri Kantselei: nõunik alates 2015
Advokaadibüroo HansaLaw alates 2013
Tartu Ülikooli õigusteaduskond: võrdleva õigusteaduse lektor (alates 2005)
Advokaadibüroo Borenius & Kemppinen (Helsinki): jurist IT-õiguse alal (2003 – 2005)
Suomen Ilmakuva Oy: müügijuht Eestis (1999 – 2001)
Romario Digitator Press Oy: esimees (1996 – 1998)
AS Tau: juhatuse esimees (1991 – 1994)
Eesti välisministeerium: I sekretär (1989 – 1990)
Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda: rahvusvaheliste kaubandussuhete vanemkonsultant; Kaubanduskoja Teataja väljaandja direktor. (1988 – 1989)

Liikmelisus
Eesti Advokatuur (2013)
Member in the Thematic Network Legal Aspects of Public Sector Information (LAPSI, part of the CIP-ICT PSP program), (2010-2012)
Eesti-Sloveenia koostöösuundade elluviimiseks moodustatud Eesti Vabariigi Valitsuse komisjoni liige (1990)
JCI (Junior Chamber International) Tallinn asutajaliige ja JCI Eesti liige (1989-94)

SIIRI PAJUPUU

Vandeadvokaat (vanemapuhkusel)

Keeled
Eesti, inglise

Eriala valdkonnad
Tsiviilõigus, tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus, halduskohtumenetlus

Haridus
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond Tallinnas, mag iur (2012)

Töökogemus
Advokaadibüroo HansaLaw alates 2019
Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium, kohtujurist (2015-2019)
Harju Maakohus, kohtujurist (2013-2015)
Sotsiaalministeeriumi õigusosakond, struktuuritoetuste rakendusüksuse jurist (2011-2013)
MTÜ Eesti Õpilasesinduste Liit, tegevjuht (2009-2011)

Liikmelisus
Eesti Advokatuur (2020)

REIN LAID

Advokaat

Keeled
Eesti, vene

Eriala valdkonnad
Karistusõigus, maksuõigus

Haridus

Töökogemus
Advokaadibüroo HansaLaw alates 2009
Advokaadibüroo Luberg ja Päts (2004 – 2009)
Advokaadibüroo HETA (1997 – 2004)
Narva Politseiprefektuuri politseiprefekt (1994-1997)
Eesti Julgestusteenistuse AS julgestusosakonna ülem (1993-1994)
Eesti Vabariigi Riikliku Kinnipidamiskohtade Ameti peadirektor (1992-1993)
Sisekaitse Operatiivrügemendi ülema asetäitja 1992
Tallinna Miilitsa Erikeskkooli, seejärel Politseiakadeemia õppejõud ja õpetaja, vanemõpetaja,
kriminaalõiguse ja üldõiguslike ainete õppetooli juhataja (1979-1992)
Siseministeeriumi inspektor, vaneminspektor (1969-1979) (1979-1991)
Tegev Tallinna rajooni rahvakohtu kaasistujana Pedagoogiline tööstaaž 12 aastat.

Liikmelisus
Eesti Advokatuur (2004)
Eesti Jahimeeste Seltsi liige

PAAVO PAAL

Advokaat

Keeled

Eesti, inglise, saksa, soome, vene

Eriala valdkonnad
Tsiviilkohtumenetlus, võlaõigus, äriõigus, asjaõigus, Euroopa Liidu piiriülesed õigusküsimused, karistusõigus, kriminaalmenetlus, haldusõigus, haldusmenetlus, halduskohtumenetlus.

Haridus

Tartu Ülikool, Õigusteaduskond (1998)

Töökogemus

Advokaadibüroo HansaLaw alates 2023
Advokaadibüroo Aksum Reval, Aksum Reval õigusbüroo vandeadvokaat/jurist 2012-2023
Advokaadibüroo Kalk & Ko advokaat (2009-2012)
Praktika Saksamaa Liitvabariigis, Vogt und Partner, Rechtsanwälte und Notare (2010)
Jurist mitmetes õigusbüroodes (2004-2009)
Kaitseministeerium (1999-2004)
Justiitsministeerium (1997-1999)
Välisministeerium (1993-1994, 1995)

Liikmelisus

Eesti Advokatuur (2023)
Korp! Sakala

HENN EOMOIS

Emeriitadvokaat

Keeled
Eesti, vene

Eriala valdkonnad
Äriõigus, karistusõigus, kohtuvaidlused

Haridus
Tartu Ülikooli kaugõppe aspirantuur (1975-1976)
Tartu Ülikool (Cum Laude) (1968)

Töökogemus
Advokaadibüroo HansaLaw alates 2004
Advokaadibüroo Eomois & Keevallik ja AB Henn Eomois (1991-2003)
Tallinna Õigusnõuandla juhataja (1972-1977)
Tallinna II Õigusnõuandla (1968-1990)

Liikmelisus
Eesti Advokatuur (1968)
1970-1980ndatel korduvalt Advokaatide Kolleegiumi Presiidiumi ja teise advokatuuri juhtorganite liige
Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liige (1994-2006)

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta emeriitadvokaat õigusteenust.

JANE RISTISAAR

Jurist

Keeled
Eesti, vene, saksa

Eriala valdkonnad
Äriühinguõigus, lepinguõigus, tööõigus, perekonnaõigus, riigiõigus

Haridus
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, BA (2007)

Töökogemus
Advokaadibüroo HansaLaw alates 2016
AS Eesti Krediidipank, jurist (2015-2016)
Rahandusministeerium, riigivara osakonna õigusloome jurist (2013-2015)
Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskus, kohtujurist (2004-2012)
Riigikantselei, Vabariigi Valitsuse arendusnõuniku büroo, jurist (2002-2004)

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati ülaltoodud valdkondades.

MERIT KÕLVART

Jurist

Keeled
Eesti, inglise

Eriala valdkonnad
Lepinguõigus, andmekaitse, perekonnaõigus, kohtuvaidlused, vaidluste kohtuväline lahendamine

Haridus
Tallinna Tehnikaülikool, magistrikraad infotehnoloogias, cum laude (2020)
Tallinna Tehnikaülikool, õigusteaduse magister, cum laude (2014)
Tallinna Tehnikaülikool, õigusteaduse bakalaureus (2012)

Töökogemus
Advokaadibüroo HansaLaw alates 2018
Registrite ja Infosüsteemide Keskus, õiguskaitse infosüsteemi osakonna kohtute infosüsteemide talituse juhataja (2021-…)
Justiitsministeerium, kohtute talituse nõunik (2015-2021)
Tallinna Tehnikaülikool, külalislektor (2017)
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja, istungisekretär (2013-2015)
Tallinna Ringkonnakohus, istungisekretär (2013)

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati ülaltoodud valdkondades.

ALIINA SEPPO

Jurist

Keeled
Eesti, inglise, vene, saksa

Eriala valdkonnad
Tsiviilõigus, lepinguõigus, andmekaitse, haldusõigus, vaidluste kohtuväline lahendamine

Haridus
Tallinna Tehnikaülikool, magistrikraad infosüsteemide analüüsis ja kavandamises (2020)
Oslo Ülikool, LLM Informatsiooni- ja telekommunikatsiooniõiguse (2013-2014)
Tartu Ülikool, bakalaureus õigusteaduses (2012)

Töökogemus
Advokaadibüroo HansaLaw alates 2021
Uptime OÜ, projektijuht-analüütik alates 2022
Leanest OÜ, ärianalüütik (2019-2022)
Advokaadibüroo Eipre & Partnerid, jurist (2017-2018)
Maksu- ja Tolliamet, jurist (2014-2016)
Harju Maakohtu, kohtuistungisekretär (2012-2013)

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati ülaltoodud valdkondades.

MART SUSI

Konsultant, dr jur, professor

Keeled
Eesti, inglise, soome, saksa, vene

Eriala valdkonnad
Haldusõigus, konkurentsiõigus, inimõigused

Haridus
Tartu Ülikool, doctor iuris (2008)
College of New Rochelle (New York, USA),humanitaarteaduste doctor honoris causa (1990)
Wisconsin–Madisoni Ülikool (Wisconsin, USA), sotsioloogia magister (1992)
Tartu Ülikooli õigusteaduskond (1988)

Töökogemus
Külalislektor Concordia Ülikool Wisconsinis (Wisconsin, USA)
Eesti Humanitaarinstituudi üks asutajatest ja esimene esimees
Advokaadibüroo HansaLaw alates 2008
Alates 2005 programmidirektor, Tartu Ülikooli Rahvusvaheline Suveülikool (1995-2004)
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi õigusnõunik (1988-1989)
Advokaat Tallinna II Õigusnõuandlas (1992-2003)
Rektor, Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis (1991-1993)
Direktor Lakeland College–Madison (Wisconsin, USA) (1988-1990), (1990-1993)
Ida-Euroopa ja Balti Õpingute Instituudi president (Wisconsin, USA) (1990-1991)
Külalislektor Concordia Ülikool Wisconsinis (Wisconsin, USA)
Eesti Humanitaarinstituudi üks asutajatest ja esimene esimees

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta konsultant õigusteenust. Konsultant abistab advokaati ülaltoodud valdkondades.

KRISTI KIPPA

Büroojuht

KELLY TIKERBÄR

Assistent

TEIL ON ÕIGUSLIK KÜSIMUS VÕI VAJATE ABI ÕIGUSKONFLIKTI LAHENDAMISEL?

Võtke meiega ühendust