Majandusteaduse üks põhitõdedest on see, et kriisiaegadel on võimalik teha ettevõtetes olulisi muudatusi, kujundada ümber struktuuri, leida uusi koostöövõimalusi ja ka laieneda. Advokaadibüroo HansaLaw on võrreldes kevadise koroonakriisi eelse ajaga saanud rikkamaks nelja advokaadi võrra. Kokku on HansaLaws nüüd advokaate juba 9 – seetõttu on meil võimalik pakkuda igale kliendile nüüd veelgi paremat õigusnõu nii kriminaal-, haldus- kui tsiviilõiguses.

Jüri Leppik tegutseb õigusabi valdkonnas juba 1991. aastast alates. Jüri on olnud 12 aastat Advokatuuri juhatuses ning osalenud paljude seaduseelnõude väljatöötamise ekspertkomisjonis ja kujundanud seeläbi Eesti õigusmaastikku. Tartu Ülikooli poolt Eesti Advokatuuri 100 aasta juubeli puhul läbi viidud uuringu tulemuste kohaselt kuulub meie büroost kolm advokaati Eesti 100 mõjukama vandeadvokaadi sekka ehk Advokatuuri 10% kõige teravama tipu hulka. Need on juhtivpartner Vahur Kivistik, Jüri Leppik ja Gerly Kask. Jüri on väga tunnustatud spetsialist kriminaalõiguse ja kohtuvaidluste valdkonnas, kuid tunneb end mugavalt ka haldus- ja tsiviilvaidlustes. Kuulsaimaks juhtumiks Jüri Leppiku praktikas on kahtlemata maadevahetuse protsess. Koos Tõnu Tuulasega saavutati kliendi õigeksmõistmine ka rohket meedia tähelepanu pälvinud Nurme Vabriku kriminaalasjas. Sama kriminaalasjaga seonduvas maksuvaidluses saavutasid Vahur Kivistik ja Gerly Kask miljonitesse eurodesse ulatuva tulumaksunõude tühistamise.

Tõnu Tuulasel on pikaajaline kogemus tsiviilõiguses ja tsiviilkohtuvaidlustes, eeskätt äriõiguse valdkonnas. Tänu heale võõrkeelte oskusele – rääkides vabalt nii vene, soome kui ka inglise keeles – on Tõnu klientide hulgas olnud alati palju välisosalusega ettevõtteid, kelle jaoks on lahendatud nii Eesti õigusest tulenevaid probleeme kui ka tegeletud õiguse piiriülese kohaldamise ja rahvusvaheliste õigusprobleemide lahendamisega. Üks huvitavamaid juhtumeid Tõnu praktikas on olnud Suurbritannia kodaniku Martyn James Symonsi kaitsmine omal ajal palju kõmu tekitanud Armin Karu tapmise planeerimise süüasjas. Advokaadi ülesandeks on teadupärast õiglase kohtupidamise tagamine ning õigus heal tasemel kaitsele peab olema tagatud ka riigis viibivatele välismaalastele. Tõnu Tuulas esindas edukalt Jaak Joala pärijat pärandvara vastu suunatud suure rahalise nõudega hagis. Jõustunud kohtuotsuse puhul sai määravaks tema poolt esile toodud esindusõigust ja rahvusvahelist eraõigust puudutav asjaolu ning õiguse kohaldamine selles osas.

Heidi Rajamäe-Parik on kolmas advokaadibüroo HansaLaw uute partnerite ringis. Lõpetanud Lundi ülikooli Rootsis on Heidi tugevusteks inglise keele oskus ja lai vaade rahvusvahelisele õigusele. Valdavalt on Heidi tegelenud tsiviilkohtuvaidlustega, ta paistab silma välisklientide suure osatähtsusega. Viimase aja suuremate töövõitude hulgas on Risti koguduse esindamine, millega esimese astme kohtus õnnestus Risti kogudusel tagasi saada 14. sajandist pärit hindamatu väärtusega puitskulptuuridest koosnev Võidukaaregrupp, mis oli Nõukogude ajal restaureerimisele viidud ning koguduse asemel seni riigi valduses olnud. Vaidlus selles küsimuses jätkub ringkonnakohtus.

HansaLaw meeskond on uute partneritega tuttav juba ammusest ajast ning koostöö on alati laabunud äärmiselt hästi. Tunnustatud kolleegide jõudmine meie ridadesse on hea uudis nii meile kui meie klientidele, tekkinud sünergia aitab viia õigusteenuse uuele tasemele. Loomulikult jätkavad HansaLaw ridades õigusteenuse osutamist ka juhtivpartner Vahur Kivistik, vandeadvokaadid Gerly Kask, Andres Past, Mario Rosentau ning advokaadid Rein Laid ja Siiri Pajupuu.

Kui ka teie soovite kriisi tingimustes teha muudatusi oma ettevõtetes või lahendada kriisist tekkinud probleeme, siis on Advokaadibüroo HansaLaw uuenenud meeskonnal hea meel teid vastu võtta ning aidata.

 

Avaldatud 30.09.2020 ajalehes Eesti Ekspress