Sõidukite koopiavelgede turg jääb avatuks

By | 2020/11/06|Büroo olulised kohtulahendid|

Vandeadvokaat Vahur Kivistik, vandeadvokaat Andres Past ja advokaat Siiri Pajupuu esindasid klienti Euroopa Liidu disainilahendusega seotud tsiviilkohtumenetluses, milles sõiduki valmistaja [...]

Võit 700 000 euroses ettevõtte ülemineku kaasuses

By | 2020/03/04|Büroo olulised kohtulahendid, Maksuõigus, Taxes|

Vandeadvokaadid Janar Urres, Gerly Kask ja Vahur Kivistik esindasid edukalt klienti ettevõtte ülemineku maksuvaidluses, milles nõuti ligi 700 tuhate euro [...]

Esindame Wooluvabrik OÜ-d Jõelähtme hüdroelektrijaama üle peetavas vaidluses Keskkonnaametiga

By | 2018/01/24|Büroo olulised kohtulahendid, Õigusuudised|

Advokaadibüroo HansaLaw esindab vaidluses Keskkonnaametiga Jõelähtme hüdroelektrijaama paisu säilitamises Wooluvabrik OÜ-d. Keskkonnaamet on asunud innukalt kaitsma lõheliste ja forellide potentsiaalseid [...]

Vandeadvokaat Vahur Kivistik esindas edukalt kohtumenetluses transporditeenust vahendavat Ettevõtet (menetluses hageja)

By | 2017/09/19|Büroo olulised kohtulahendid|

Juhtumi asjaolude kohaselt tellis hageja rehvide veoks Tšehhist Eestisse veoteenuse veoettevõttelt (menetluses kostja). Kostja rehve hagejale nõutud ajal ja korras [...]

Vandeadvokaadid Vahur Kivistik ja Gerly Kask esindasid edukalt kliente maksuhalduri vastu kahes autorongi registreerimist puudutavas vaidluses

By | 2017/08/23|Büroo olulised kohtulahendid|

Mõlemas vaidluses oli tegemist Maksu- ja Tolliameti ettekirjutusega, milles leiti, et klientidel tuleb Maanteameti liiklusregistris deklareerida autorong, tulenevalt nende kasutuses [...]

HansaLaw vandeadvokaat ja partner Gerly Kask esindas Riigikohtus väärteoasjas nr 3-1-1-23-17 edukalt klienti Maksu- ja Tolliameti vastu seoses strateegilise kauba veoga

By | 2017/05/24|Büroo olulised kohtulahendid|

Isikule heideti ette strateegilise kauba ilma nõuetekohase dokumendita (eriloata) Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse toimetamist. Maakohus otsustas algselt kaebuse rahuldamata [...]

Riigikohus täpsustas tagatise andjate omavahelisi suhteid kohustuse täitmisel

By | 2016/10/28|Büroo olulised kohtulahendid|

Riigikohus tegi 26.10.2016 lahendi nr 3-2-1-91-16, milles käsitleti laenulepingut tagavate tagatiste andjate omavahelisi suhteid. Kohus menetles kaasust, kus laenulepingust tulenevate [...]

Las koerad hauguvad. Karavan liigub ikka edasi ehk Maanteeamet ja MTA „ruulivad“ vaatamata Riigikohtu juhistele edasi

By | 2016/05/11|Büroo olulised kohtulahendid, Maksuõigus|

  Advokaadibüroo HansaLaw partner ja vandeadvokaat Vahur Kivistik ning Advokaadibüroo HansaLaw vandeadvokaat Janar Urres kirjutasid aprill 2016 ajakirjas MaksuMaksjad  Maksu- ja Tolliameti ja [...]

Riigikohus rahuldas täielikult Büroo kliendi kassatsioonkaebuse

By | 2016/04/15|Büroo olulised kohtulahendid|

Riigikohus rahuldas 13.04.2016 otsusega asjas nr 3-3-1-51-15 Advokaadibüroo HansaLaw kliendi kassatsioonkaebuse täielikult tühistades Tartu Halduskohtu ja Tartu Ringkonnakohtu otsused. Riigkohus [...]

Tallinna Ringkonnakohus tegi büroo kliendile OÜ J 11.02.2016 positiivse otsuse

By | 2016/03/18|Büroo olulised kohtulahendid|

Tallinna Ringkonnakohus jättis 11.02.2016 otsusega Maksu- ja Tolliameti apellatsioonkaebuse rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu 9. detsembri 2014. a otsuse, millega büroo [...]