Vahekohus kui kahe teraga mõõk

By | 2016/03/30|Võlaõigus|

Vandeadvokaat Siiri Malmberg kirjutas majandusajakirjas Raamatupidamisuudised, et Justiitsministeeriumis on väljatöötamisel tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise eelnõu, mis reguleerib senisest põhjalikumalt vahekohtute moodustamise [...]

Tallinna Ringkonnakohus tegi büroo kliendile OÜ J 11.02.2016 positiivse otsuse

By | 2016/03/18|Büroo olulised kohtulahendid|

Tallinna Ringkonnakohus jättis 11.02.2016 otsusega Maksu- ja Tolliameti apellatsioonkaebuse rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu 9. detsembri 2014. a otsuse, millega büroo [...]

Sõiduki registreerimise piinad jõuavad viimaks lõpule?

By | 2016/03/14|Maksuõigus|

Advokaadibüroo HansaLaw juhtivpartneri ja vandeadvokaadi Vahur Kivistiku arvamus sõidukite registritoimingute pidurdamisest vastse Riigikohtu lahendi valguses avaldati 10.03.2016 Äripäeva veebis ja [...]

Maanteeameti tegevus registritoimingute pidurdamisel tunnistati lõplikult õigusvastaseks

By | 2016/03/05|Büroo olulised kohtulahendid|

Riigikohtu Halduskolleegium tegi 25.02.2016 otsuse nr 3-3-1-69-15, milles asus seisukohale, et Maanteeameti ja Maksu- ja Tolliameti senine koostööpraktika, kus Maanteeamet [...]

Eesti Advokatuuri üldkogu rahuldas advokaat Alla Raudsepa kaebuse advokatuurist väljaheitmise otsusele

By | 2016/03/04|Õigusuudised|

Eesti Advokatuur otsustas eilsel üldkogul rahuldada advokaat Alla Raudsepa kaebuse advokatuuri juhatuse otsusele, millega otsustati advokaat advokatuurist välja heita. Eesti [...]