Seoses ATAD ja DAC6 direktiivide ülevõtmisega on Eesti õiguses juba tehtud ja tehakse jätkuvalt muudatusi. Ajakirjas Raamatupidamisuudised avaldatud artiklis selgitatakse lahti mis on üldine kuritarvituse vastane säte, kuidas toimub liigse intressikulu piiramine ja välismaise kontrollitava äriühingu kasumi maksustamine Eestis ning räägitakse lahkumismaksu regulatsioonist ning maksuplaneerimisest teatamise direktiiviga kehtestatavatest reeglitest.

Artikkel on kättesaadav Raamatupidamisuudiste ajakiraj 2019. a 3. numbris.