1. Enneta probleemi

Küsi õigusalast nõu võimalikult vara. Õigusnõustajate abiga põhjalikult ettevalmistatud ja poolte vahel detailideni läbiräägitud leping tagab pikaks ajaks meelerahu ning õiguskindluse. Saad keskenduda peamisele – oma ettevõtlusele. Probleemide tekkimisel leiad esmased lahendused lepingust. Professionaalselt heal tasemel ettevalmistatud lepingut ei asenda ükski interneti avarustest leitud lepingupõhi. Paraku just siin kiputakse õigusteenuse arvel raha kokku hoidma. Sageli võivad sellel olla pöördumatud tagajärjed.

2. Otsi õigusabi õigel ajal

Kvaliteetse õigusabi tagamine on ajamahukas töö. Kohtudokumentide ettevalmistamiseks võib kuluda nädalaid. Seetõttu ära viivita tähtaegsete nõuete saamisel õigusnõustaja poole pöördumisega. Head advokaadid on sageli ka väga hõivatud. Kui homme on tähtaeg, võib juba hilja olla. Kui see on nädala pärast, võib asja päästa. Kui aega on paar nädalat, võib kindlasti edule loota.

3. Proovi tekkinud õigusvaidlus lahendada kohtuväliselt

Iga õigusvaidluse taga on inimsuhted. Kaalu esmalt põhjalikult, kas siin annab midagi parandada. Kui vaatamata mõistlikele jõupingutustele jääb kokkulepe siiski saavutamata, pole kohus ainus, kelle poole vaidluse lahendamisel professionaalse abi saamiseks pöörduda. Eraõiguslikke vaidlusi on võimalik lahendada ka lepitusseaduse alusel. Erinevate sõltumatute institutsioonide kõrval tegutsevad lepitajatena ka vandeadvokaadid. Kohtusse pöördumist tasub silmas pidada kui viimast võimalust, kuid kohus pole imevits. Õigus ja õiglus on ajas muutuvad. Infotehnoloogia ajastul muutuvad olukorrad kiiremini kui kirjapandud reeglid. Nii võib juriidilisest detailist saada kohtus määrava tähtsusega asjaolu. Formaalne õigus võib jääda sellele, kellel enamuse arvates selleks õigust ei ole. Ka suhteliselt väikese probleemi kohtulik lahendamine võib olla ebaproportsionaalselt kallis ning kesta aastaid. Ka seda tasub silmas pidada, et Riigikohus muudab samuti väljakujunenud kohtupraktikat ja õigust. Kui seda tehakse aastate jooksul Sinu tasutud raha eest, ei pruugi see kõige parem perspektiiv olla.

4. Vali usaldusväärne esindaja

Õigusabi nagu arstiabigi põhineb suuresti usaldusel. Õigusvaidluse algfaasis tasub alati rajada enda positsioon võimalikult konservatiivsetele kaalutlustele. Taktikaliselt õige on asetada ennast vastaspoole kingadesse. Kui keegi pakub kohtus kindla võidu võimalust, ei tasu seda tõsiselt võtta. Esindaja üheks ülesandeks on samuti kompromissi otsimine, kaalumine ja kliendile soovitamine, sest ka kohus suunab pooli sellele teele üsna sageli, kui nad on kohtu ukse avanud.

5. Ka kohtuvaidluses võib kompromiss olla parim lahendus

Vaidlejate suunamine läbirääkimistele on Eesti õiguses kasvav trend. Pooled võivad kohtumenetluse kuni kohtulahendi jõustumiseni lõpetada alati kompromissiga, mille kohus määrusega kinnitab. Sellest saab täitedokument, millel on jõustunud kohtulahendiga samaväärne jõud. Peab teadma, et ka kohtule on pandud kohustus menetluse ajal teha endast kõik sõltuv, et asi või selle osa lahendatakse kompromissiga, kui see on kohtu hinnangul mõistlik. Samuti tasub teada, et kompromissi sõlmimise korral tagastatakse pool tasutud riigilõivust.

Kompromissi läbirääkimistes on põhireegliks, et kumbki pool peab mingis osas järele andma ja midagi olulist ka saama. Kompromiss on õigusvaidluse lahendamisel tungivalt soovitatav, kui tõendeid napib ja õigusvaidlus on mitmeti tõlgendatav ning uute tõendite hankimisele kuluv aeg ja raha on võrreldes nõude suuruse ja selle lahendamise perspektiiviga ebaproportsionaalne ning koormav.

Tark ei torma. Üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Kohtumenetlus ei toimu väljaspool päriselu.

 

Artikli autor vandeadvokaat Tõnu Tuulas

Avaldatud 25.11.2020 ajalehes Eesti Ekspress