Advokaadibüroo HansaLaw esindab vaidluses Keskkonnaametiga Jõelähtme hüdroelektrijaama paisu säilitamises Wooluvabrik OÜ-d. Keskkonnaamet on asunud innukalt kaitsma lõheliste ja forellide potentsiaalseid kudemisalasid ja tühistanud Wooluvabrik OÜ vee erikasutusloa. Hüdroelektrijaama tamm valmis juba 1924. aastal, tegemist on muinsuskaitse aluse objektiga, ettekirjutus muinsuskaitsealuse objekti likvideerimise kohta on õigusmaastikul üsna ebatavaline lahendus.

Tammi ja järve säilitamist soovivad lisaks ettevõttele endale, kes soovib jätkata loodussõbraliku taastuvenergia tootmist, ja Muinsuskaitseametile ka kohalik omavalitsus ja kohalikud elanikud, kelle jaoks järv on kohaliku elu lahutamatu osa juba mitmendat inimpõlve. Täiendavalt on järve veepeegel oluline kohaliku kaitsealuse nahkhiirepopulatsiooni säilimise jaoks. Mööda ei saa vaadata ka energiajulgeoleku aspektist, kuna hüdroelektrijaam võimaldab kriisiolukorras katta 2000 majapidamise või ühe Tallinna suurhaigla energiavajaduse, kuid tammi likvideerimisel elektri tootmine enam jätkuda ei saa.

  1. a jaanuari alguses rahuldas kohus meie esialgse õiguskaitse taotluse, millega kohustas Keskkonnaametit vee erikasutusluba pikendama, et enne vaidluse lõppu ja kõikide huvide kaalumist tammi lõhkuma ei peaks. Kohus nõustus meie seisukohtadega igas punktis. Kokkuleppel Wooluvabrik OÜ-ga avaldame kohtumääruse tervikteksti koos kohtu põhjendustega, miks ei tohiks enne kõigi osapoolte ärakuulamist ja vaidluse lõppu tammi lammutada.

Kohtumääruse terviktekst: 2018-01-08. 3-18-4 m Wooluvabrik OÜ (menetlusse EÕK)