Riigikohtu Halduskolleegium tegi 25.02.2016 otsuse nr 3-3-1-69-15, milles asus seisukohale, et Maanteeameti ja Maksu- ja Tolliameti senine koostööpraktika, kus Maanteeamet on võimalikele maksuriskidele viidates põhjendamatult viivitanud kasutatud sõiduautode registritoimingute tegemisel, on õigusvastane. Antud kohtuvaidluses klienti esindanud Advokaadibüroo HansaLaw vandeadvokaadi Vahur Kivistiku arvates sunnib värske kohtulahend muutma Maksu- ja Tolliameti ning Maanteeameti senist ulatuslikku tuhandeid isikuid puudutanud praktikat, kus õigusliku aluseta pidurdati kasutatud sõiduautode registreerimist.