Tallinna Ringkonnakohus jättis 11.02.2016 otsusega Maksu- ja Tolliameti apellatsioonkaebuse rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu 9. detsembri 2014. a otsuse, millega büroo kliendi OÜ J kaebus maksuotsusele rahuldati, muutmata.

Nimetatud kohtuasjast kirjutasime pikemalt siin.