Eesti Advokatuur otsustas eilsel üldkogul rahuldada advokaat Alla Raudsepa kaebuse advokatuuri juhatuse otsusele, millega otsustati advokaat advokatuurist välja heita. Eesti Advokatuuri juhatus tegi 09.02.2016 otsuse, millega heideti Alla Raudsepp Advokatuurist välja AdvS § 37 p 2 alusel.

Advokaat A. Raudseppa süüdistati tahtlikult isiku kallutamises tunnistajana valeütlusi andma. Pärnu Maakohtu otsusega mõisteti A. Raudsepp õigeks. Ringkonnakohtu otsusega tunnistati A. Raudsepp süüdi Kars § 320 lg 1 – § 22 lg 2 järgi. Riigikohus jättis 21.12.2015 otsusega ringkonnakohtu otsuse muutmata ja A.Raudsepa kaitsja kassatsiooni rahuldamata. Süüdimõistmine põhines varasemalt 14 korda karistatud süüdistatava ajas muutunud ütlustel, mida eelistati advokaat A. Raudsepa ütlustele.

Advokaadibüroo HansaLaw esindab advokaat A. Raudseppa Euroopa Inimõiguste Kohtusse (EIK) kaebuse esitamisel. Kaebuse esitamine tõstatab kohtupraktikas varasemalt mittekäsitletud küsimuse advokaadi süüditunnistamisest kohtualuse kallutamisel valeütluste andmisele. Tegemist on kaasuseülese põhimõttelise õigusküsimusega, mis on oluline kogu Euroopa õigusruumis õigusemõistmise autoriteedi tagamiseks ning advokaadi kutsetegevuse ja sõltumatuse selgeks lahtimõtestamiseks.