Advokaadibüroo HansaLaw esindab advokaat A. Raudseppa Euroopa Inimõiguste Kohtusse (EIK) kaebuse esitamisel.
Advokaat A. Raudseppa süüdistati tahtlikult isiku kallutamises tunnistajana valeütlusi andma. Pärnu Maakohtu otsusega mõisteti A. Raudsepp õigeks. Ringkonnakohtu otsusega tunnistati A. Raudsepp süüdi Kars § 320 lg 1 – § 22 lg 2 järgi. Riigikohus langetas 21.12.2015 otsuse häältega 2:1 ning jättis ringkonnakohtu otsuse muutmata ja A.Raudsepa kaitsja kassatsiooni rahuldamata.
Oluline on seejuures, et süüdimõistmine põhines varasemalt 14 korda karistatud süüdistatava ajas muutunud ütlustel, mida eelistati advokaat A. Raudsepa ütlustele. Käesolevas asjas EIK-i kaebuse esitamine tõstatab kohtupraktikas varasemalt mittekäsitletud küsimuse advokaadi süüditunnistamisest kohtualuse kallutamisel valeütluste andmisele. Tegemist on kaasuseülese põhimõttelise õigusküsimusega, mis on oluline kogu Euroopa õigusruumis õigusemõistmise autoriteedi tagamiseks ning advokaadi kutsetegevuse ja sõltumatuse selgeks lahtimõtestamiseks.
Antud asjas on avaldanud ka Advokatuuri Põhiõiguste komisjon omapoolse seisukoha Eesti Advokatuuri juhatusele.