Vandeadvokaat Siiri Malmberg kirjutas elektroonilises ajakirjas Raamatupidamisuudised Pluss oktoober 2015, kuidas peavad olema vormistatud osanike nõusolekud, et tehing kehtiks.

Äriseadustikus kehtestatud korra kohaselt saavad osanikud osaühingus otsuseid vastu võtta üldjuhul kas koosolekul või siis seaduses kehtestatud kindlat protseduuri järgides koosolekut kokku kutsumata.

Erandjuhul on võimalik otsust vastu võtta ka selliselt, et see vormistatakse kirjalikult ja selle allkirjastavad kõik osanikud. Niisugust praktikat on seni viljelenud nii kohtud kui ka ametiasutused kõikide osanike pädevuses olevate küsimuste otsustamisel.

Eeltoodust tulenevalt on esinenud juhtumeid, kus vaatamata vajaliku arvu osanike nõusolekule osutub otsus tühiseks, sest nõusolekut mingi otsustuse vastuvõtmiseks ei ole antud vormiliselt õigesti.

Täismahus artiklit saavad Raamatupidamisuudised tellijad lugeda sisselogides Rup.ee lehel.