Nagu iga muu ettevõtluse puhul, võib ka füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE puhul tekkida olukordi, kus olemasolevat ettevõtlust soovitakse jätkamise eesmärgil ühelt isikult teisele üle anda. Äriühingute olemuslik abstraktsus võimaldab ühinemisi, jagunemisi ja osade või aktsiate võõrandamist, et ettevõtet ümber kujundada. FIE puhul võib tekitada küsimusi, mil moel on ettevõtluse üleandmine teostatav.

Terve arvamuslugu siin –  http://www.rmp.ee/uudised/fie/fie-ettevotte-uleminek-ja-maksukohustused-2018-03-27