Ettevõtjatele on mõnigi kord üllatuseks, et tulumaksuseadus sisaldab sätet litsentsitasudest, mis sõltuvalt äri iseloomust annab täiendavaid võimalusi finants- ja maksuplaneerimisel. Litsentsitasu maksustatakse sarnaselt dividendiga vaid tulumaksuga.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Kui dividendi maksmisele seab raamid äriühingu teenitud kasum, siis litsentsitasude puhul pole vähemalt formaalselt oluline, kas äriühing on eelmise majandusaasta lõpetanud kasumlikult.

Lisaks tasule autoriõiguse ja patendi eest on litsentsitasu kohaldamiseks alust päris laial skaalal. Seadus nimetab veel näiteks kaubamärgi, aga isegi salajaste valemite või protsesside kasutada andmist.

Ärisaladuseks olev uuenduslik töö- või tootmisprotsess võib seega olla aluseks litsentsitasu maksmisele selle väljatöötajale. Sama kehtib omanikule kuuluva ja firmale kasutada antud kaubamärgi osas. Seega on litsentsitasude mõiste küllaltki lai ning selle kasutamist tasub kaaluda juba äri alustades.

Isegi vanaema koogiretsept võib kondiitriäris olla aluseks litsentsitasu maksmisele, eeldusel, et litsentsi andmine on korrektselt vormistatud. Mõistagi peab ettevõtja suutma vajadusel maksuhaldurile tõendada, et litsentsitasu sisu ja vorm langevad kokku ning kuidas kujunes litsentsitasu suurus.

Kirvereegliks, mida järgida, on võrdlus sõltumatu turuosalisega. Litsentsitasu peaks olema kooskõlas hinnaga, mida turul taolise litsentsi eest ollakse valmis maksma.

Nagu ikka, tasub ka litsentsitasude rakendamise küsimustes nõu pidada asjatundjaga.

HansaLaw Advokaadibüroole andis advokaadibüroosid monitooriv uuringufirma Legal 500 maksuasjades kõrgeima reitingu.

Artikli autor: vandeadvokaat Vahur Kivistik

Avaldatud 29.03.2023 ajalehes Eesti Ekspress https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120164614/maksud-ja-vanaema-koogiretsept