Advokaadibüroo HansaLaw vandeadvokaat ja partner Siiri Malmberg kirjutab veebiajakirja Raamatupidamisuudised Pluss juuninumbris, et Riigikohus tegi hiljuti tähtsa otsuse (asjas nr 3-2-1-142-15) vahekohtute lahendite kohta, kinnitades, et kõik need lahendid peavad enne kohtutäiturile saatmist tavakohtus kinnituse saama.

Sisuliselt arutles kohus selle üle, kas ja millal on vahekohtu otsus niivõrd usaldusväärne, et selle sundtäitmiseks ei saa olla takistusi ja millal tuleb vahekohtu otsuse usaldusväärsust tavakohtus kontrollida, enne kui kohtutäitur seda täitma asub.

Riigikohus kinnitas seega oma 20. aprilli otsusega veel kord, et vahekohtumenetluse regulatsioonis on olulised puudujäägid.

Vajalik tavakohtu tunnustusmenetlus

Täitemenetluse seadustiku kohaselt on kohtutäituril õigus sundtäita Eestis alaliselt tegutseva vahekohtu otsust ja muu vahekohtu täidetavaks tunnistatud otsust. See tähendab, et ilma tavakohtus spetsiaalselt tunnustusmenetlust läbimata on võimalik kohtutäituril täita ainult Eestis alaliselt tegutseva vahekohtu otsust.

Probleem seisneb selles, et üheski seaduses pole kirjas kriteeriume, mille järgi oleks võimalik otsustada, kas konkreetne vahekohus tegutseb Eestis alaliselt või mitte, mis lihtsamal juhul tekitab vähemalt ohu kirjeldatud reegli mitmetimõistmiseks ja keerulisemal juhul võib tekitada olukorra, kus kohtutäituril on kohustus täita vahekohtu otsust, mille tegemine on toimunud kaheldava väärtusega menetluse alusel.

Riigikohtu otsuse tagamaadest saate põhjalikumalt lugeda sel nädalal ilmunud veebiajakirjast Raamatupidamisuudised Pluss nr 3, 2016.