Vandeadvokaat Siiri Malmberg selgitas 09.10.2015 Äripäeva lisas Firmapidu, et tihti ei julgeta kirjalikku lepingut küsida.


Advokaadibüroo Hansa Law Offices vandeadvokaat Siiri Malmbergi sõnul ei julgeta või ei osata tihti küsida kirjaliku lepingu sõlmimist teenusepakkujaga- kokkulepped sõlmitakse teenuse osutamise käigus enamasti kas suuliselt või e-kirjavahetuse käigus.

Malmbergi sõnul on kirjalik leping üks ja ühtne dokument, mis sisaldab poolte kokkuleppeid. „Kui kokkulepe sõlmitakse suuliselt, siis on paljuski usalduse küsimus, kuidas ja kas see täidetakse ning vaidluse korral on raske seda tõendada. Kui kokkulepe sõlmitakse e-kirjavahetuse käigus, siis on tõenäoliselt võimalik nende sisu hiljem tuvastada, kuid see võib olla oluliselt raskendatud, kuna e-kirjavahetused on tihti pikad ja lohisevad ning sisaldavad lisaks kokkulepetele ka muud infot.“
Konkreetsed kokkulepped. Malmberg soovitab kindlasti kokku leppida, milles osutatav teenus täpselt seisneb, millal seda osutatakse ja millistele tingimustele see vastama peab. „Näiteks kui toitlustuse puhul tellitakse 100 tikuvõileiba, siis tuleks lisaks kogusele kokku leppida, millised tikuleivad olema peavad ja millal need peavad olema kohale toodud,“ näitlikustas ta.
„Loomulikult on teenuseid, kus ei pruugi olla väga lihtne sõnastada, millistele tingimustele teenus vastama peab. Näiteks võib olla keerulisem leppida kokku selles, millistele tingimustele peab vastama õhtujuhi teenus, kuid ka siin saab kokku leppida, millised on tellija ootused õhtujuhile, millal, kus ja millise aja jooksul teenust osutatakse.“
Kuidas lahendada vaidlusi, kui leping on sõlmitud, aga teenusepakkuja ei täida lubadusi? „Esmajoones on tellijal õigus nõuda kohustuse täitmist, alternatiivina alandada hinda (arvestades hinna alandamise reegleid) või nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Samuti on võimalik teenusepakkuja kohustuste täitmist tagada, näiteks lepingu rikkumise juhuks ette näha leppetrahv,“ selgitas Malmberg. „Esmajärjekorras tuleks proovida tekkinud probleemi lahendada läbirääkimiste teel, kuid nende nurjumisel kaaluda pöördumist vaidlusi lahendava organi poole.“