About Gerly Kask

Partner, vandeadvokaat

Maksuvõla nõudmine tegelikult ühingujuhilt

By | 2018/10/24|Maksuõigus, Õigusuudised|

Augusti keskpaigas andis Vabariigi Valitsus riigikogule üle maksukorralduse seaduse muudatuste paketi, millega riik soovib reguleerida alates 1. jaanuarist 2019 mõningaid [...]

Vandeadvokaadid Vahur Kivistik ja Gerly Kask esindasid edukalt kliente maksuhalduri vastu kahes autorongi registreerimist puudutavas vaidluses

By | 2017/08/23|Büroo olulised kohtulahendid|

Mõlemas vaidluses oli tegemist Maksu- ja Tolliameti ettekirjutusega, milles leiti, et klientidel tuleb Maanteameti liiklusregistris deklareerida autorong, tulenevalt nende kasutuses [...]

HansaLaw vandeadvokaat ja partner Gerly Kask esindas Riigikohtus väärteoasjas nr 3-1-1-23-17 edukalt klienti Maksu- ja Tolliameti vastu seoses strateegilise kauba veoga

By | 2017/05/24|Büroo olulised kohtulahendid|

Isikule heideti ette strateegilise kauba ilma nõuetekohase dokumendita (eriloata) Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse toimetamist. Maakohus otsustas algselt kaebuse rahuldamata [...]

Arve tähtsusest käibemaksu mahaarvamisel

By | 2016/05/16|Maksuõigus|

Arve mittenõuetekohane vormistamine võib põhjustada maksuriski, mis ei anna ettevõtjale võimalust oma kuludelt sisendkäibemaksu maha arvata. Käibemaksuseaduse (edaspidi – KMS) [...]

Taksoveo osutaja nõudis edukalt Tallinna linna asutuselt õigusvastase haldusaktiga majandustegevuses tekitatud kahju hüvitamist riigivastutuse seaduse alusel

By | 2016/01/15|Büroo olulised kohtulahendid|

Vandeadvokaat Gerly Kask esindas edukalt kohtuvaidluses ettevõtjat, kellele transpordiamet jättis õigusvastaselt väljastamata taksoteenuse osutamiseks sõidukikaardi. Vedaja nõudis kohtus õigusvastase haldusaktiga [...]

Võõrtööjõu kaasamisega seotud maksuaspektid

By | 2015/03/10|Maksuõigus, Tööõigus|

RMP Eesti koduleheküljel ilmus 10.03.2015 artikkel "Võõrtööjõu kaasamisega seotud maksuaspektid". Artikliga on võimalik tutvuda ka RMP koduleheküljel SIIT. Üha enam [...]

Maksusumma määramise põhimõtted hindamise teel

By | 2014/08/27|Maksuõigus|

Majandusajakirja Raamatupidamisuudised Pluss 2014.aasta augusti numbris ilmus artikkel "Maksusumma määramise põhimõtted hindamise teel". Maksunduses on kinnistunud põhimõte, et tähtis on [...]