Majandusajakirja Raamatupidamisuudised Pluss 2014.aasta augusti numbris ilmus artikkel “Maksusumma määramise põhimõtted hindamise teel”.

Maksunduses on kinnistunud põhimõte, et tähtis on selgitada välja tehingute tegelik majanduslik sisu, kuludokumentide vormistamine nii oluline ei ole.

Kui maksumaksja on raamatupidamises kasutanud kuludokumente, millel näidatud tehingut ei ole toimunud, on maksuhaldur nõudnud sisendkäibemaksu tagastamist, kui see on puuduva dokumendi alusel maha arvatud, ja väljamakstud summalt tulumaksu. Kui on alust eeldada, et tehing on siiski reaalselt toimunud, on võimalik maksukohustuse kindlakstegemine ka hindamise teel.

Maksukorralduse seaduse (edaspidi – MKS) järgi võib haldur hindamise teel tuvastada tasumisele kuuluva summa määramise aluseks olevad asjaolud. MKS-i § 94 kohaselt tehakse hindamine üksnes erandjuhtudel, enamasti vaid siis, kui muul viisil pole maksusumma määramine võimalik. Hindamise teel maksusumma määramise põhimõtteid on Riigikohus mitmetes lahendites käsitlenud. Alljärgnevalt anname ülevaate maksusumma määramise olulisematest põhimõtetest. …

Ajakirja tellijad saavad tervet artiklit lugeda siit .