Vandeadvokaat Gerly Kask esindas edukalt kohtuvaidluses ettevõtjat, kellele transpordiamet jättis õigusvastaselt väljastamata taksoteenuse osutamiseks sõidukikaardi. Vedaja nõudis kohtus õigusvastase haldusaktiga tekitatud majandusliku kahju hüvitamist, mis seisnesid nii otsestes kulutustes kui saamata jäänud tulus (kasu saamise võimaluse kaotamises). Vaidluse raskuspunkt keskendus saamata jäänud tulu nõudel, sh teenuse hinna määramisel, põhjuslikul seose olemasolul, kahju arvestusel ja tõendamisel.

Saamata jäänud tulu kui kahju hüvitamine tsiviilõiguse reeglite alusel põhineb tõenäosusel, kuna reeglina ei ole võimalik täpselt hinnata, millist kasu või kahju oleks isik saanud, kui lepingut oleks ettenähtud ajani kohaselt täidetud. Hinnata tuleb asjaoludest lähtuvalt enne rikkumist lepingu alusel teenitud kasu, alternatiivseid kasusaamisvõimalusi muude isikutega tehtud sarnaste tehingute alusel, poole investeeringuid kasu saamiseks jms. Majandustegevuses saamata jäänud tulu hindamine võib olla keeruline, kuna kõiki asjaolusid, mis tegelikus elus võinuks tulu saamist mõjutada, on tagantjärele keeruline või lausa võimatu tuvastada. Sellest aga ei tulene, et kahjuhüvitis võiks sellisel juhul jääda välja mõistmata (vt. nt. Riigikohtu lahend asjas nr 3-2-1-173-12).

Selles asjas leidsid nii Tallinna Halduskohus 21.04.2015 kui Tallinna Ringkonnakohus 11.12.2015 jõustunud otsustes üksmeelselt, et avaliku võimu kandja tegevusega on kahju tekitatud ja kaebaja nõuded on põhjendatud ning rahuldasid kaebuse täies ulatuses.