Maanteeameti tegevus registritoimingute pidurdamisel tunnistati lõplikult õigusvastaseks

By | 2016/03/05|Büroo olulised kohtulahendid|

Riigikohtu Halduskolleegium tegi 25.02.2016 otsuse nr 3-3-1-69-15, milles asus seisukohale, et Maanteeameti ja Maksu- ja Tolliameti senine koostööpraktika, kus Maanteeamet [...]

Tallinna Halduskohus kinnitas 2015.a. detsembri lõpus kompromissi, millega Maksu- ja Tolliamet tühistas maksuotsuse enam kui 61 000 euro ehk umbes 59% ulatuses

By | 2016/02/15|Büroo olulised kohtulahendid|

Advokaadibüroo HansaLaw esindas klienti Maksu- ja Tolliametis maksukontrollimenetluses ning kohtus Maksu- ja Tolliameti maksuotsuse tühistamise kaebuse menetluses. Pärast pikka kohtumenetlust, [...]

Tallinna Halduskohus rahuldas Advokaadibüroo HansaLaw kliendi OÜ J kaebuse maksuotsuse peale

By | 2016/01/15|Büroo olulised kohtulahendid|

Büroo klient OÜ J importis kaupa Tai Kuningriigist, deklareeris kauba tollideklaratsioonil ja kliendil oli ka päritolusertifikaat, millest tulenevalt maksustati kaup [...]

Taksoveo osutaja nõudis edukalt Tallinna linna asutuselt õigusvastase haldusaktiga majandustegevuses tekitatud kahju hüvitamist riigivastutuse seaduse alusel

By | 2016/01/15|Büroo olulised kohtulahendid|

Vandeadvokaat Gerly Kask esindas edukalt kohtuvaidluses ettevõtjat, kellele transpordiamet jättis õigusvastaselt väljastamata taksoteenuse osutamiseks sõidukikaardi. Vedaja nõudis kohtus õigusvastase haldusaktiga [...]

Kultuuritolmul vägivallatsemises süüdistatud politseinik mõisteti esimese astme kohtus õigeks

By | 2015/12/31|Büroo olulised kohtulahendid|

20.11.2015 mõistis Harju Maakohus õigeks Advokaadibüroo HansaLaw kliendi Stanislav Malõševi, keda kaitses advokaat Rein Laid. Süüdistuse järgi kasutas patrullpolitseinik Malõšev [...]

Riigikohtu lahend osanike otsuste vastu võtmisest (3-2-1-74-15)

By | 2015/10/14|Büroo olulised kohtulahendid|

Riigikohus rahuldas 16.09.2015 Aleksander Raagi (Raag), keda esindas vandeadvokaat Siiri Malmberg, kassatsioonkaebuse ning saatis asja uueks läbivaatamiseks Harju Maakohtule. Nimetatud [...]