Advokaadibüroo HansaLaw esindas klienti Maksu- ja Tolliametis maksukontrollimenetluses ning kohtus Maksu- ja Tolliameti maksuotsuse tühistamise kaebuse menetluses. Pärast pikka kohtumenetlust, kinnitas Tallinna Halduskohus 2015.a. detsembri lõpus kliendi ja Maksu-ja Tolliameti vahel kompromissi, millega vähendati maksuotsuse kohaselt tasumisele kuuluvat maksusummat enam kui 61 000 euro võrra.
Maksu- ja Tolliamet heitis kliendile 2012. a kontrollaktis ette täitmata maksukohustust summas ligikaudu 226 000 eurot. Kontrollaktile esitatud eriarvamuse tulemusena vähendas Maksu- ja Tolliamet summat oluliselt ja määras kliendile vaidluse aluseks oleva maksuotsusega tasumisele kuuluva maksusumma ligikaudu 104 000 eurot. Maksuotsuse peale esitatud kaebuse menetlus lõppes kompromissiga, millega Maksu- ja Tolliamet tühistas maksuotsuse enam kui 61 000 euro ehk umbes 59% ulatuses.
Kompromissi kohaselt kohustus Maksu- ja Tolliamet kandma Advokaadibüroo HansaLaw kliendi pangaarvele maksuotsuse osalise kehtetuks tunnistamise tulemusel tekkiva enamtasutud maksusumma ligikaudu 71 000 eurot. Lisaks arvestas Maksu- ja Tolliamet vastavalt MKS § 116 lg-s 1 sätestatule ligikaudselt summalt 71 000 eurot maksukohustuslase kasuks intressi umbes 48 000 eurot ning tasus advokaadibüroo kliendi poolt kantud menetluskulud summas ligikaudu 11 000 eurot.
Haldusaktis, millega Maksu- ja Tolliamet tunnistas vaidlusaluse maksuotsuse osaliselt kehtetuks, märgiti järgmist: maksuotsuse osaliselt kehtetuks tunnistamise on tinginud asjaolu, et maksuotsus on nimetatud osas motiveerimispuudustega ja seetõttu õigusvastane ning et maksuotsuse faktiline alus – ostja teadis, et arvel näidatud isik pole tegelik müüja – ei tähenda etteheidet maksupettuses osalemise kohta.
Maksuotsuse kohtuvaidluses sõlmitud kompromissi tulemusena vähenes kliendile määratud maksusumma võrreldes kontrollaktiga etteheidetud summaga kokku ligikaudu 184 000 eurot.