Dividendide ja töötasu eristamise arutelus on enam-vähem ühiselt leitud, Maksu- ja Tolliameti värske juhendmaterjal ei loo õigust, vaid selgitab maksuhalduri seisukohta selles küsimuses. Iseasi on muidugi see, kuidas suhtuda n-ö rangelt soovituslikesse teavituskirjadesse sisuga “Palun vaadake üle ja vajadusel korrigeerige…”.

Kahtlemata on neid, kes peavad nõu maksunõustajaga ja teevad seejärel informeeritud otsuse. Aga osa inimesi võtab kätte ja hakkabki vaidluse vältimiseks osanikele keskmist palka deklareerima, kuigi tegelikult ei pruugi nende olukorras selleks põhjust olla.

Rahandusministeerium ja ametnikud on seisukohal, et kogu probleemistiku lahendamise seaduslikuks aluseks piisab maksukorralduse seaduse §-st 84. See ütleb, et kui tehing on tehtud konkreetsel viisil selleks, et vähem makse maksta, siis maksustatakse seda ikkagi vastavalt sellele, mis on tehingu esialgne mõte.

Selle sätte järgi tohib maksuhaldur sekkuda ainult siis, kui tehingu vormi on muudetud konkreetselt ebaseadusliku maksueelise saamiseks. Dividendi erinev maksustamine võrreldes töötasuga on aga automaatselt maksueelis. Võib isegi väita, et maksueelis ongi dividendide maksmise eesmärk, sest kui seda eelist ei oleks, poleks ettevõtlus töötamisest kasulikum. Maksueelise saamiseks riskivad dividendide saajad sellega, et neil läheb kehvasti ja pole võimalik saada ei töötasu ega dividende.

Ettevõtjaks hakkajad, kes seeläbi loovad töökohti ja rikkust, on alati olnud iseseisva Eesti edu võti. Praegune tegevus suunab inimesi palgatööle, sest riskimine ei tasu end enam ära.

Kas probleem on üldse olemas?

Ebaseaduslikuks muudab maksueelise see, et selle saavutamiseks on varjatud tegelikku tehingut. Klassikalises mõttes on §-st 84 rääkides tegemist kahe isikuga, kes on omavahel tehingus kokku leppinud ja seejärel üheskoos otsustanud, et maksueelise saamiseks vormistatakse esialgne tehing millegi muuna. Osanikele töötasu määramisel toimub kogu otsustusprotsess sageli ühe inimese peas.

Isegi kõige küünilisem ametnik ei saa väita, et kõigepealt mõtleb inimene enda jaoks läbi turutingimustele ja maksuhalduri nõuetele vastava palga ning hakkab siis sellele tehingule ebaseadusliku maksueelise saamiseks sobivat vormi otsima. Palga ja dividendide kohta tehtavad otsused ei varja mingit teist “tegelikku” tehingut – need ongi ettevõtja otsused oma ettevõtte huvides.

Võrdsus kõigile?

Töise tegevuse eest on Eestis kehtestatud miinimumpalk ja nende isikute puhul, kes ei ole ettevõtte osanikud, ei räägi keegi, et maksuamet peaks hakkama tööpanuseid hindama ja kokkulepitud palganumbreid õiglaseks muutma.

Miks siis ei kohelda kõiki ettevõtete töötajaid võrdselt osanikega ega nõuta, et ka teised peavad saama tööpanusele vastavat palka? Vastus on lihtne: puudub seadusest tulenev kohustus maksta isikule miinimumpalgast suuremat tasu.

Aktiivse ja passiivse tulu piiritlemine on füüsilisest isikust ettevõtjate puhul reguleeritud seadusega. Juhul kui soovitakse tõesti kõiki ettevõtjaid võrdselt kohelda, tuleks FIEde puhul hakata lähtuma maksu- ja tolliameti välja antud juhisest, mille järgi FIE saaks ise hakata oma õiglast palka põhjendama.

Põhiseadusega ei ole kooskõlas olukord, kus maksude määramisele eelnevad läbirääkimised palgasumma määramise metoodika üle. Probleemiks on siin see, et maksuhaldur on asunud seadusandja kohale. Sotsiaalkindlustussüsteemi rahapuuduse vähendamiseks võib uute maksustamispõhimõtete üle diskuteerida, kuid see peaks toimuma seadusandja tasandil ja läbimõeldult.

Kui Maksu- ja Tolliamet innukalt otsuseid tehes kohtusse jõuab, siis küllap leitakse ka tahe olukorda seaduse tasandil selgelt reguleerida. Senikauaks soovitame kõigile maksuametilt kirja saades säilitada selget pead ja külma närvi ning kaaluda edasiste sammude otsustamisel asjatundja abi kasutamist.

Artikkel ilmus Eesti Ekspressis 25.04.2018.