Riigikohus rahuldas 13.04.2016 otsusega asjas nr 3-3-1-51-15 Advokaadibüroo HansaLaw kliendi kassatsioonkaebuse täielikult tühistades Tartu Halduskohtu ja Tartu Ringkonnakohtu otsused. Riigkohus otsustas, teha asjas uus otsus, millega rahuldada Büroo kliendi kaebus ja tühistada Maksu- ja Tolliameti maksuotsus.

Maksu- ja Tolliamet (MTA) kontrollis Büroo kliendi käibe- ja tulumaksu arvestamise ja deklareerimise õigsust ja tegi maksuotsuse, millega määras kliendile tasumisele käibemaksu summas 10 500,40 eurot. MTA leidis, et osa Büroo kliendile esitatud arvetest ei vasta käibemaksuseaduse §‑s 37 sätestatud nõuetele, kuna nendel puudub käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR number) ja äriühingu aadress. MTA asus seisukohale, et 10 500,40 euro sisendkäibemaksuna mahaarvamine eelnimetatud arvete alusel oli välistatud.

Klient esitas arvetel puuduvad andmed maksuhaldurile täiendavalt.

Riigikohus märkis, et arvel andmete puudumist müüja käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri ja aadressi kohta peab kolleegium reeglina ebaoluliseks vormiveaks. Selline järeldus tuleneb asjaolust, et Eestis on ühtne, mitte piirkondlik käibemaksukohustuslaste register. Reeglina piisab äriühingu nimest ja registrikoodist, et tuvastada usaldusväärselt müüja isik ja kontrollida, kas tegemist on registreeritud käibemaksukohustuslasega. Andmeid müüja isiku ja kauba või teenuse kohta tuleb aga pidada olulisteks ja nende puudumine välistab sellise mittenõuetekohase arve alusel sisendkäibemaksu arvestamise.